Spávy o činnosti – Ultimate

Správa o činnosti za rok 2019 – Ultimate

Autori: Miroslav Stankovič, Martin Števko, Lucia Pekárová, Juraj Turan Členská základňa 315 členov (197 mužov a 118 žien) 149 juniorov (ročník 2000 a mladší) z toho 77 chalanov a 72 báb 47% zo základne sú juniori – nárast oproti minulému roku Členská základňa sa mierne zvýšila oproti minulému roku Nová forma evidencie je hotová a robia sa už iba posledné kozmetické úpravy, za čo vďačíme Mišovi Kováčovi. Evidencia je prístupná na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy.  Domáce turnaje HMSR-O organizoval Kus Plastu 16.-17.2.2019 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Iron Horse, North Side, Outsiterz, spirit získali dva tímy: Iron Horse a KeFear. Link na výsledky HMSR – O. HMSR-W organizoval North Side 3.3.2019 v Radoli, zúčastnilo sa 5...
Read More

Správa o činnosti za rok 2018 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2018 Autori: Veronika Čolláková, Marcel Kucharík, Jakub Banetka, Matej Surový, Tímea Petrovičová, Martin Števko ULT SAF, 15.12.2018 Členská základňa 304 členov (200 mužov a 104 žien) 124 juniorov (ročník 1999 a mladší) z toho 74 chalanov a 50 báb 40% zo základne sú juniori – nárast oproti minulému roku Členská základňa sa mierne zvýšila oproti minulému roku Evidencia prechádza zmenou a od roku 2019 sa bude evidencia robiť cez nový databázový systém, ktorý programuje Mišo Kováč. Tento by mal priamo robiť aj posielanie údajov na ministerstvo. Domáce turnaje QHMSR-O organizoval Kus Plastu 2.-3.12.2017 v Senici, zúčastnilo sa 10 tímov. Z kvalifikácie postúpilo týchto 5 tímov v poradí Mental Discorders, Paskudy, Kus Plastu, North Side, Discredit, spirit získal Baník Lásky Tyro. Link na výsledky tu. HMSR-O organizoval Kus Plastu 10.-11.2.2018 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Baník...
Read More

Správa o činnosti za rok 2017 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2017 Autori: Veronika Čolláková, Marcel Kucharík, Matej Surový, Jakub Banetka, Michal Prusák a zástupcovia klubov Baník Lásky, Kus Plastu, North Side, Os zla, OutSisterz, Outsiterz, Paskudy ULT SAF, 30.11.2017 Členská základňa Za rok 2017 SAF eviduje 259 členov sekcie Ultimate, z toho 176 mužov a 83 žien. Z celkového počtu je 78 juniorov (ročník narodenia 1998 a vyšší), čo tvorí 30% z celkovej členskej základne. Z juniorov je 40 mužov a 38 žien. Členská základňa sa markantne nezvýšila oproti minulému roku. Stav evidencie členstva na ministerstve je otázny, keďže tabuľky, ktoré im boli poslané minulý rok, stále neboli zapracované do systému. Na začiatku decembra sme pozvaní ako zväz na stretnutie a školenie o informačnom systéme, kde toto bude snáď objasnené. Domáce turnaje Pod záštitou hlavičky SAF sa usporiadalo niekoľko domácich súťaží: Q-HMSR-O organizoval Kus Plastu 10.12.2016 v Senici, zúčastnilo sa 9 tímov....
Read More

Správa o činnosti za rok 2016 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2016 Autor: Veronika Čolláková, predseda komisie sekcie ULT SAF, 20.11.2016 Členská základňa Za rok 2016 SAF eviduje 255 členov sekcie ultimate z toho 177 mužov a 78 žien. Z celkového počtu  je 100 juniorov (ročník narodenia >=1997, 63 mužov a 37 žien). Z celkovej základne až 39% členov je v juniorskom veku. Oproti minulým rokom nastal nárast členskej základne, avšak presné vyčíslenie by bolo mätúce vzhľadom na chabú evidenciu členov v predošlých rokoch. Nový zákon o šport, ktorý vošiel do platnosti v septembri 2016 vyžaduje okrem iných povinností aj širšiu škálu údajov o členoch. Z toho dôvodu správca členstva (Marcel Kucharík) vyzval všetkých aktuálnych členov o vyplnenie novej prihlášky člena pre účely evidovania na MŠVVŠ. Novú prihlášku vyplnilo 159 členov (111 mužov a 48 žien), z toho je 61 juniorov (38 mužov a 23 žien).  Čo predstavuje len 62% reálnej členskej základne...
Read More