Spávy o činnosti – Ultimate

Správa o činnosti za rok 2022 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2021 Autor: Tomáš Lehuta Členská základňa 148 členov (U23 – 73 členov ) Členská základňa sa znížila oproti minulému roku a značne omladla. Evidencia v roku 2022 fungovala v princípe bez zmeny ako predchádzajúcom roku v systéme na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy.   Domáce turnaje 23..07.2022 MSR MIX, Veľké Kostoľany  Tak ako bolo ťažké po dlhom období zorganizovať vonkajší turnaj, tak komplikované bolo pre tímy vyskladať potrebné zostavy. Nakoniec sa na turnaji zišlo 5 tímov, a tak boli Majstrovstvá Slovenska zúžené do jedného hracieho dňa. Celkové výsledky: 1. Outsiterz A, 2.NorthSide, 3. U.F.O. Špačince, 4. Baník Lásky, 5. Outsiterz B. Spirit of the game: Baník Lásky 15.-16.10.2022 MSR OPEN/WOMEN , Zákopčie Druhý októbrový víkend (15.10.2022)...
Read More

Správa o činnosti za rok 2021 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2021 Autori: Marcel Kucharík (členská základňa) Členská základňa 193 členov (133 mužov a 60 žien) 65 juniorov (ročník 2002 a mladší) z toho 38 chlapcov a 27 dievčat 34% zo základne sú juniori – pokles oproti minulému roku Členská základňa sa znížila oproti minulému roku (266 hráčov, z toho 109 juniorov) a navyše “zostarla” – toto je znovu spôsobené prebiehajúcou pandémiou a bolo očakávané aj keď v menšom rozsahu. Zníženie členskej základne je spôsobené aj malým počtom SAF turnajov, keďže veľa hráčov platí členské až svojej prvej účasti na SAF turnaji v danom roku. Evidencia v roku 2021 fungovala v princípe bez zmeny ako v 2019, 2020 na novom systéme na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy....
Read More

Správa o činnosti za rok 2020 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2020 Autori: Miroslav Stankovič, Lucia Pekárová, Marcel Kucharík (členská základňa) Členská základňa 266 členov (167 mužov a 99 žien) 109 juniorov (ročník 2001 a mladší) z toho 60 chalanov a 49 báb 41% zo základne sú juniori – pokles oproti minulému roku Členská základňa sa znížila oproti minulému roku (315 hráčov, z toho 149 juniorov) a navyše “zostarla” – toto je samozrejme spôsobené prebiehajúcou pandémiou a bolo relatívne očakávané Evidencia v roku 2020 fungovala v princípe bez zmeny ako v 2019 na novom systéme na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy.  Domáce turnaje HMSR-O organizoval klub Kus Plastu 25.-26.1.2020 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Iron Horse, Outsiterz, Expendables, spirit získali...
Read More

Správa o činnosti za rok 2019 – Ultimate

Autori: Miroslav Stankovič, Martin Števko, Lucia Pekárová, Juraj Turan Členská základňa 315 členov (197 mužov a 118 žien) 149 juniorov (ročník 2000 a mladší) z toho 77 chalanov a 72 báb 47% zo základne sú juniori – nárast oproti minulému roku Členská základňa sa mierne zvýšila oproti minulému roku Nová forma evidencie je hotová a robia sa už iba posledné kozmetické úpravy, za čo vďačíme Mišovi Kováčovi. Evidencia je prístupná na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy.  Domáce turnaje HMSR-O organizoval Kus Plastu 16.-17.2.2019 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Iron Horse, North Side, Outsiterz, spirit získali dva tímy: Iron Horse a KeFear. Link na výsledky HMSR – O. HMSR-W organizoval North Side 3.3.2019 v Radoli, zúčastnilo sa 5...
Read More

Správa o činnosti za rok 2018 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2018 Autori: Veronika Čolláková, Marcel Kucharík, Jakub Banetka, Matej Surový, Tímea Petrovičová, Martin Števko ULT SAF, 15.12.2018 Členská základňa 304 členov (200 mužov a 104 žien) 124 juniorov (ročník 1999 a mladší) z toho 74 chalanov a 50 báb 40% zo základne sú juniori – nárast oproti minulému roku Členská základňa sa mierne zvýšila oproti minulému roku Evidencia prechádza zmenou a od roku 2019 sa bude evidencia robiť cez nový databázový systém, ktorý programuje Mišo Kováč. Tento by mal priamo robiť aj posielanie údajov na ministerstvo. Domáce turnaje QHMSR-O organizoval Kus Plastu 2.-3.12.2017 v Senici, zúčastnilo sa 10 tímov. Z kvalifikácie postúpilo týchto 5 tímov v poradí Mental Discorders, Paskudy, Kus Plastu, North Side, Discredit, spirit získal Baník Lásky Tyro. Link na výsledky tu. HMSR-O organizoval Kus Plastu 10.-11.2.2018 v Hlohovci, zúčastnilo sa 10 tímov. Prvé tri miesta obsadili v poradí Baník...
Read More

Správa o činnosti za rok 2017 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2017 Autori: Veronika Čolláková, Marcel Kucharík, Matej Surový, Jakub Banetka, Michal Prusák a zástupcovia klubov Baník Lásky, Kus Plastu, North Side, Os zla, OutSisterz, Outsiterz, Paskudy ULT SAF, 30.11.2017 Členská základňa Za rok 2017 SAF eviduje 259 členov sekcie Ultimate, z toho 176 mužov a 83 žien. Z celkového počtu je 78 juniorov (ročník narodenia 1998 a vyšší), čo tvorí 30% z celkovej členskej základne. Z juniorov je 40 mužov a 38 žien. Členská základňa sa markantne nezvýšila oproti minulému roku. Stav evidencie členstva na ministerstve je otázny, keďže tabuľky, ktoré im boli poslané minulý rok, stále neboli zapracované do systému. Na začiatku decembra sme pozvaní ako zväz na stretnutie a školenie o informačnom systéme, kde toto bude snáď objasnené. Domáce turnaje Pod záštitou hlavičky SAF sa usporiadalo niekoľko domácich súťaží: Q-HMSR-O organizoval Kus Plastu 10.12.2016 v Senici, zúčastnilo sa 9 tímov....
Read More

Správa o činnosti za rok 2016 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2016 Autor: Veronika Čolláková, predseda komisie sekcie ULT SAF, 20.11.2016 Členská základňa Za rok 2016 SAF eviduje 255 členov sekcie ultimate z toho 177 mužov a 78 žien. Z celkového počtu  je 100 juniorov (ročník narodenia >=1997, 63 mužov a 37 žien). Z celkovej základne až 39% členov je v juniorskom veku. Oproti minulým rokom nastal nárast členskej základne, avšak presné vyčíslenie by bolo mätúce vzhľadom na chabú evidenciu členov v predošlých rokoch. Nový zákon o šport, ktorý vošiel do platnosti v septembri 2016 vyžaduje okrem iných povinností aj širšiu škálu údajov o členoch. Z toho dôvodu správca členstva (Marcel Kucharík) vyzval všetkých aktuálnych členov o vyplnenie novej prihlášky člena pre účely evidovania na MŠVVŠ. Novú prihlášku vyplnilo 159 členov (111 mužov a 48 žien), z toho je 61 juniorov (38 mužov a 23 žien).  Čo predstavuje len 62% reálnej členskej základne...
Read More