Správa o činnosti za rok 2020 – Ultimate

Správa o činnosti Sekcie ultimate SAF za rok 2020

Autori: Miroslav Stankovič, Lucia Pekárová, Marcel Kucharík (členská základňa)

Členská základňa

 • 266 členov (167 mužov a 99 žien)
  • 109 juniorov (ročník 2001 a mladší) z toho 60 chalanov a 49 báb
  • 41% zo základne sú juniori – pokles oproti minulému roku
  • Členská základňa sa znížila oproti minulému roku (315 hráčov, z toho 149 juniorov) a navyše “zostarla” – toto je samozrejme spôsobené prebiehajúcou pandémiou a bolo relatívne očakávané
 • Evidencia v roku 2020 fungovala v princípe bez zmeny ako v 2019 na novom systéme na stránke ev.szf.sk, kde sa dá registrovať do SAF a tiež sú tam verejne dostupné informácie. Evidencia je plne prepojená so systémami ministerstva a noví hráči sú automaticky nahrávaní do ministerskej databázy. 

Domáce turnaje

Juniorské reprezentácie do 20 rokov

V roku 2020 začala prvá fáza dvojročnej prípravy na juniorské majstrovstvá Európy, ktoré by sa mali konať v lete 2021. Kvôli pandemickým opatreniam však nebolo možné držať sa pôvodného plánu a konali sa nakoniec len dve prípravné akcie pre hráčov do 20 rokov. 

Začiatkom leta sa hráči prvýkrát stretli na kempe v Beckove, ktorý bol otvorený hráčom pokročilým ale aj začiatočníkom. Akcie sa zúčastnilo 30 hráčov,  program pripravovali 4 tréneri.

Ďalšou akciu bol medzinárodný turnaj Youth Challenge 2020 v poľskej Vroclavi. Tím pod vedením 3 trénerov pozostával zo 16 hráčov. V kategórii MIX sa tímu podarilo získať výborné 2. miesto. Viac o turnaji tu: https://szf.sk/youth-challenge-2020-wroclaw/

 

Seniorská Open reprezentácia

Slovensko prihlásilo team na WUGC, ktorý sa preložil do roku 2021. Slovenská repre sa zúčastnila medzinárodného turnaja Seven, kde obsadila tretie miesto. Žiadna ďalšia akcia sa už neuskutočnila. Do reprezentácie bolo zapojených 21 hráčov, z nich 14 potvrdilo, že bude pokračovať v roku 2021.

 

Stredoškolská liga Ultimate Frisbee – SLU

Stredoškolská liga ultimate bola tento rok silne poznačená korona krízou. V lete sa západoslovenské kolo uskutočnilo v posunutom termíne, so zníženou kapacitou aj účasťou. Mrzí nás, že na strednom Slovensku sa nenašli školy so záujmom zapojiť sa, no a východné kolo ani finále sa kvôli sprísneným opatreniam nepodarilo zorganizovať. Zimná sezóna je zatiaľ odsunutá na dobu neurčitú, možno bude aj zrušená. 

Neminuté zdroje aj zvyšný čas organizácie organizátori investovali do zmien priaznivých pre SLU z dlhodobého hľadiska, ako automatizácia organizačných činností a nákup nespotrebného materiálneho a technického zabezpečenia. 

Výsledky na zahraničných turnajoch

KUS PLASTU:

 • Rainbow Winter, CZ – women – 2.miesto (/10), open – 3.miesto (/10)

BANÍK LÁSKY:

 • Seven X, HU – 3. Miesto (mix) (/8)
 • New Year Cup, HU – 1. Miesto (mix) (/6)
 • Can Touch Disc, HU – women 1.miesto (/3), open 3.miesto (/18)

KEFEAR:

 • Can Touch Disc, HU – 5. miesto, 12. miesto (/18)

OUTSITERZ:

 • Rainbow Winter – 18.1-19.1.2020, CZ Bohumín, open – 8. miesto (/10)
 • Seven, 15-16.2.2020, HU Gödöllő, open – 7. miesto (/8),
 • Seven-X, 22.-23.2.2020, HU Gödöllő, mix – 2. miesto (/8),
 • Weiz, 29.02-01.03.2020, AT Weiz, open – 5. miesto (/12),
 • Hroch, 11-12.07.2020, CZ Brno, mix – 10.miesto (/10) 

OUTSISTERZ

 • Rainbow Winter – Bohumín 18.1-19.1.2020, CZ women – 7. miesto (/10) + víťazstvo Spirit of the Game
 • Weiz 29.2-1.3.2020, AT women – 8. miesto (/11)
 • Princess Cup 18.-19.7.2020, CZ women – 8. Miesto (/9)

NORTH SIDE

 • Rainbow Winter, CZ : Open – 4.miesto, Women – 9. Miesto

Rozvoj

KEFEAR:

 • Iniciatívou hráčov klubu sa s podporou SAF pokračovalo v rozvojovej Stredoškolskej lige ultimate frisbee.

KUS PLASTU:

 • Začiatkom školského roku hráči klubu zorganizovali náborové tréningy pre študentov senického gymnázia počas branného cvičenia. Plánovalo sa otvorenie krúžku Frisbee na gymnáziu, kvôli pandemickým opatreniam krúžok bohužiaľ nebolo možné otvoriť.

BANÍK LÁSKY:

 • Tento rok sa nič nestihlo kvôli korona situácií 

OUTSITERZ:

 • Klub Outsiterz na pravidelnej báze náboruje nových hráčov v jarnom a jesennom období. Promo je prevádzané cez online sociálne siete (facebookove eventy). Jarný nábor bol kvôli korone presunutý na leto, ktorý bol prihliadnuc k okolnostiam úspešný. Jesenný nábor prebehol už vo veľmi obmedzenej forme. 
 • Organizátorské zloženie Veronika Čolláková a Martin Števko usporiadali 1. ligové kolo spolu s rozvojovým ženským turnajom vo formáte 5 vs 5 spoločne s aktívnou výpomocou viacerých hráčiek z klubu Outsiterz.

MENTAL DISCORDERS:

 • BeActive 27.9. 2020 – Európsky týždeň športu – Prezentácia a workshop Ultimate a Disgolf

NORTH SIDE

 • Druhý ročník Kysuckej ligy základných škôl, odohralo sa iba prvé kolo.

Financie a sponzoring

Sekcia ULT dostala od SAF štátnu dotáciu vo výške 18 971 € (v dotácii U23 4 300 € bolo viazaných na šport mládeže do 23 rokov, 5 000 € viazaných na rozvoj, 2 500 na reprezentácie)

 

Významné míľniky roku 2020 slovenskej ultimate scény

 • Slovensko prvýkrát v histórii pripravuje juniorský reprezentačný tím v kategórii MIX.

Disclaimer: Príspevok o zahraničných umiestneniach a rozvojových akciách do tejto Správy o činnosti Sekcie ultimate SAF dodávajú zástupcovia jednotlivých klubov. Z toho dôvodu sú v tejto správe odprezentované len tie aktivity, kde príslušný zástupca podal informácie a nemusia tu byť uvedené všetky aktivity v danom roku, pokiaľ ich zástupca klubu nezverejnil.