Správa o činnosti za rok 2019 – Dozorná rada

Dozorná rada SAF (DR SAF) konštatuje, že v roku 2019 konali riadiace orgány Slovenskej asociácie Frisbee v súlade so Stanovami SAF a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. 

Dozorna rada SAF s potešením konštatuje spokojnosť s aktivitami orgánov SAF v roku 2019, špecificky 

  • plnú funkčnosť elektronického systému členstva SAF a prepojenie tohto systému na Informačný systém športu,
  • návrh elektronického systému evidencie finančných operácií SAF a jeho testovaciu prevádzku (systém sa spustí v roku 2020),
  • finančnú disciplínu SAF a jej sekcií športových disciplín,
  • nárast počtu členov do 23 rokov a najmä do 18 rokov,
  • organizáciu stále väčšieho množstva podujatí pre juniorov (celoslovenská Stredoškolská liga ultimate, juniorské súťaže v discgolfe, vrátane veľkého počtu účastníkov Majstrovstiev Slovenska juniorov), a tiež čoraz výraznejší štart juniorov na medzinárodných vrcholvých podujatiach.

Ako obrovský úspech SAF vníma DR SAF umiestnenie slovenského reprezentačného tímu na Tímovych majstrovstvách sveta v discgolfe WFDF v Estónsku (7. miesto) a najmä 9. miesto Slovenska v svetovom rebríčku WFDF v disciplíne discgolf. Tento výsledok je najväčším tímových úspechom slovenských diskových športov v histórii a nebude ľahké naň v budúcnosti nadviazať. 

V roku 2019 ako negatívne faktory DR SAF vnímala  najmä

  • nedostatočnú funkcionalitu samosprávneho orgánu sekcie športovej disciplíny ultimate,
  • všeobecný nedostatok propagačných aktivít voči verejnosti na rozširovanie povedomia o diskových športoch na Slovensku (vrátane chýbajúcej informovanosti prostredníctvom webových stránok SAF).
  • Ako dlhodobý najzávažnejší problém SAF vníma Dozorna rada stále nedostatočné ľudské zdroje vrámci organizácie.   

DR SAF taktiež konštatuje, že jej zloženie bolo zmenené na základe volieb členov DR SAF, ktoré sa konali 24.2.2020 elektronickým hlasovaním členov SAF. Novými členmi DR SAF sa stali Richard Kollár, Beáta Feilhauerová a Martin Skrášek (náhradníkom je Jana Komorníková). 

Správa Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2019 v pdf formáte.

Schválene hlasovaním členov DR SAF, 10.3.2020 v Bratislave.