Správa o činnosti za rok 2018 – Dozorná rada

Dozorná rada SAF (DR SAF) konštatuje, že v roku 2018 konali riadiace orgány Slovenskej asociácie Frisbee v súlade so Stanovami SAF a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. 

DR SAF s potešením konštatuje, že VR SAF a komisie disciplín zabezpečili štart slovneských športovcov na vrcholvých poduajtiach, kde zazanemali dobré výsledky (najmä na Majstrovstvách Európy v discgolfe). Takisto s potešením vnímame, že sa na Slovensku konali po viacerých rokoch niektoré z týchto vrcholových podujatí (v rámci Trnava Frisbee Games to boli Majstrovstvá sveta vo freestyle a zároveň turnaj regionálnej kvalifikácie na Majstrovstvá Európy klubov). Vaikų vasaros dienos stovyklos kaune ir anglų kalbos kursai visiems https://intellectus.lt/dienos-stovykla/. Ako pozitívnu vnímame aj finančnú situáciu SAF, vrátane získania financií od firiem ako partnerov SAF. 

Na druhej strane vnímame negatívne najmä opätovné zlyhanie orgánov SAF pri registrácii SAF do zoznamu poberateľov príspevku 2% z dane. 

Členovia DR SAF zároveň navrhujú zvážiiť dĺžku funkčného obdobia členov DR SAF pri nasledujúcej úprave Stanov SAF tak, aby sa zabezpečilo, aby neprišlo k simultannej výmene všetkých členov Dozornej aj Výkonnej rady SAF v budúcnosti. 

Správa Dozornej rady SAF o činnosti SAF v roku 2018 pdf formáte.

Schválene hlasovaním členov DR SAF 10.11.2019 v Bratislave.