Ohlásenie termínu elektronických volieb SAF a prezentácia kandidátov

V mene výkonnej rady ohlasujem termín konania elektronických voleb so začiatkom 4.2.2019 a koncom 10.2.2019 o 23:59.
Voľby budú prebiehať elektronicky podľa Volebných pravidiel SAF.
Jednotlivých kandidátov a ich kandidatúru si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Výkonné orgány SAF:

Kandidáti do Výkonnej rady SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Disciplinárnej komisie SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Licenčnej komisie SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Rozhodcovskej komisia SAF (traja volení členovia)

Sekcia ultimate:

Kandidáti do komisie sekcie ultimate (päť volených členov)
Kandidáti do disciplinárnej komisie sekcie ultimate (traja volení členovia)

Sekcia discgolf:

Kandidáti do komisie sekcie discgolf (osem volených členov)
Kandidáti do disciplinárnej komisie sekcie discgolf (traja volení členovia)

 

Za vašu VR,

Martin Keseg