Spustenie elektronických volieb do orgánov SAF

Volebná komisia vyhlasuje začiatok elektronických volieb do orgánov SAF. Voľby začínajú 4.2.2019 a končia 10.2.2019 o 23:59.

Voľby prebiehajú elektronicky podľa Volebných pravidiel SAF.

Voliť môžete týmto formulárom.

Jednotlivých kandidátov a ich kandidatúru si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Výkonné orgány SAF:

Kandidáti do Výkonnej rady SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Disciplinárnej komisie SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Licenčnej komisie SAF (traja volení členovia)
Kandidáti do Rozhodcovskej komisia SAF (traja volení členovia)

Sekcia ultimate:

Kandidáti do komisie sekcie ultimate (päť volených členov)
Kandidáti do disciplinárnej komisie sekcie ultimate (traja volení členovia)

Sekcia discgolf:

Kandidáti do komisie sekcie discgolf (osem volených členov)
Kandidáti do disciplinárnej komisie sekcie discgolf (traja volení členovia)

 

Za vašu VR,

Martin Keseg