Výsledky elektronických volieb do orgánov SAF

Volebná komisia zverejňuje nasledovné výsledky volieb do orgánov SAF.

Elektronické voľby boli platné podľa čl. II./27 Volebných pravidiel SAF. Zvolení kandidáti sú členmi SAF a boli vyhodnotení na základe pravidiel v čl. II./28-29 Volebných pravidiel SAF. Boldom sú vyznačení zvolení kandidáti. 

  • 199 z 380 členov SAF platne hlasovalo (52.37%)
  • 157 platne hlasujúcich v sekcii ultimate (41.32%)
  • 42 platne hlasujúcich v sekcii discgolf (11.05%)
  • 16 platne hlasujúcich neodohralo ani ultimate ani discgolf v posledných 18 mesiacoch
  • 16 platne hlasujúcich odohralo aj ultimate aj discgolf v posledných 18 mesiacoch

Výkonná rada SAF

Martin Keseg 175
Juraj Turan 124
Martin Števko 108
Júlia Návratová 65

 

Disciplinárna komisia SAF

Peter Cibula 146
Juraj Turan 142
Martin Skrášek 132

 

Rozhodcovská komisia SAF

Marcel Kucharík 141
Katka Boďová 133
Karol Hrubják 106
Peter Cibula 86

 

Licenčná komisia SAF

Katka Boďová 112
Lenka Bobeková 111
Karol Hrubják 89
Peter Cibula 83
Lukáš Vlk 72

 

Komisia sekcie ultimate

Veronika Čolláková 114
Matej Surový 104
Jakub Banetka 95
Miroslav Stankovič 66
Tímea Petrovičová 60
Peter Dižo 51
Lenka Bobeková 38
Andrej Turan 36
Martin Bolvanský 35
Lukáš Vlk 30
Dávid Ogurčák 25
Adam Ogurčák 8

Dávid Ogurčál a Adam Ogurčák boli vyradení z dôvodu, že v čase volieb neboli aktívnymi členmi SAF.

 

Disciplinárna komisia ultimate

Marcel Kucharík 125
Peter Cibula 118
Júlia Návratová 93

Komisia sekcie discgolfu

Karol Hrubják 37
Michal Kúdela 35
Katka Boďová 32
Michal Ondruš 30
Soňa Švecová 29
Richard Kollár 28
Juraj Feilhauer 25
Štefan Dobrev 21
Martin Krička 18
Tomáš Pekarovič 18

Štefan Dobrev bol z volieb vyradený nakoľko v čase volieb nebol aktívnym členom SAF.

V prípade, že do príslušného voleného orgánu sekcie SAF kandiduje viac kandidátov, ako je volebných miest v tomto orgáne, tak sú na tieto miesta zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Žreb DR vykonala a posledným zvoleným do komisie je Martin Krička.

 

Disciplinárna komisia  discgolfu

Katka Boďová 34
Karol Hrubják 33
Michal Ondruš 19
Martin Mozola 15
Juraj Feilhauer 11