Slovenské rekordy

Prehľad slovenských rekordov v diskových športoch (s historickým vývojom rekordu)
Ako rekordy sa evidujú len výkony dosiahnuté na regulérnych súťažiach akými sú napríklad Majstrovstvá Slovenska individuals.

Accuracy (Hod na presnosť)
17/28, 3:09 min, Róbert Molnár, Láb, 24.6.2006

 

SCF (self cought fly)
125,15 bodov, Juraj „Chorche“ Turan, Trnava, 12.9.2010
109 bodov, Juraj „Chorche“ Turan, Zlaté Moravce, 20.6.2004

 

TRC (Throw run catch)
63 m, Juraj „Chorche“ Turan, Trnava, 12.9.2010
59,26 m, Juraj „Chorche“ Turan, Láb, 24.6.2006

 

MTA (Maximal Time Aloft)
11,3 s, Juraj „Chorche“ Turan, Trnava, 12.9.2010
9,2 s, Juraj „Chorche“ Turan, Trnava, 12.9.2010
9,12 s, Juraj „Chorche“ Turan, Zlaté Moravce, 20.6.2004
Distance (Ultrastar 175 g)
97,30 m, Roman „Dablin“ Dubovský, Trnava, 11.9.2010
97,20 m, Juraj „Chroche“ Turan, Trnava, 11.9.2010
94,30 m, Juraj „Chorche“ Turan, Bratislava, 6.10.2007

 

Long Distance (ľubovoľný disk)
114,63 m, Juraj „Chorche“ Turan, Bratislava, 6.10.2007