Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra  2016 po kvalifikácii na halové majstrovstvá Slovenska.

Miesto konania:

Základná škola – jedáleň
Komenského 959
905 01 Senica

Začiatok: 21:00

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Hlasovanie o zmene termínu predloženia Výročnej a Finančnej správy za rok 2016 , zo Septembra 2017 na Júl 2017
  5. Správa o činnosti Výkonnej rady
  6. Správa Dozornej Rady
  7. Diskusia
  8. Ukončenie Valného zhromaždenia

Pokyny a upresnenia.

Podľa stanov Slovenskej asociácie Frisbee ( IV.2.b ), môže každý člen SAF zastupovať na Valnom zhromaždení až desať ďaľších členov, ktorí mu na túto činnosť udelia plnú moc. Vzor plnej moci uvádzame na konci pozvánky.

Vzor splnomocnenia (pdf na vytlačenie)