Fotka a video roka 2013

Blíži sa koniec roka a s ním aj Puklica 2013, v rámci ktorej sa uskutoční aj anketa o najlepšie foto a video roku 2013. Svoje najlepšie fotky a videá posielajte do 14.11. na adresu puklica2013@gmail.com. Všetky bližšie informácie v článku.

Info ku Galavečeru Puklica:
Galavečer Puklica 2013 sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v sobotu 30.11. v Bratislave. Bližšie informácie prídu neskôr v samostatnom článku.
Info k odovzdávaniu materiálu:
Fotky aj videá posielaj na adresu puklica2013@gmail.com. Do predmetu napíš Puklica Foto alebo Puklica Video (logicky podľa toho, či odovzdávaš foto alebo video).
Každý môže odovzdať koľko fotorafií / videí chce, ale do verejného hlasovania postúpi iba Komisiou vybraných 12. Čím viac vecí teda človek pošle, tým nižšia je šanca, že do výberu prejde tá najlepšia.
K fotografii prosím priložte aj popis situácie, turnaj, na ktorom bola odfotená a vymenujte aj zúčastnených hráčov. V ideálnom prípade aj ako dopadla situácia z fotky (kto získal disk).
Pri fotografii/videu musí byť uvedené meno autora, teda človeka čo stlačil spúšť, prípadne nahral / upravil video.
Na fotografii by mal byť disk a musí súvisieť s dianím v slovenskom frisbee v roku 2013.
Materiál odovzdávajte do 14. 11. Výzva bude uverejnená v dostatočnom predstihu na szf.sk a Facebooku Slovenskej asociácie frisbee.

Dúfame, že nájdete vo fotoaparátoch čo najviac vhodných materiálov a že sa kvalita frisbee materiálov bude aj vďaka tejto prestížnej súťaži zvyšovať.
za organizátorov
Miki the Puklica 2013