Finančný poriadok Slovenskej asociácie Frisbee (SAF) verzia 2.0

Finančný poriadok Slovenskej asociácie Frisbee (SAF)

verzia 2.0 (Platná od 10.05.2017)

 

Obsah

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Finančný účet SAF a vykonávanie platieb

1.2. Evidencia finančných prostriedkov a účtovných dokladov

1.3. Rozpočet SAF

1.4. Financie sekcií disciplín diskových športov

1.5. Výročná finančná správa SAF, finančná kontrola SAF, daňové priznanie

2. Zdroje príjmov SAF

2.1.  Verejné zdroje

2.2. Členské príspevky a poplatky nečlenov

2.3. Súkromné zdroje

3. Pravidlá pre rozdeľovanie finančných prostriedkov

3.1.  Všeobecné ustanovenia

3.2. Verejné zdroje

3.3 Členské príspevky a poplatky nečlenov

3.4.  Súkromné zdroje

4. Výdavky SAF

4.1.  Rozhodovanie o výdavkoch SAF

4.2.  Autorizácia výdavkov sekcií športových disciplín SAF

4.3  Autorizácia výdavkov VR SAF

5. Pravidlá pre vyberanie príspevkov z asignácie odvedenej dane

© Slovenská asociácia Frisbee.

Dátum vydania 10.5.2017

Ďalšia verzia Finančného poriadku SAF bude zverejnená do 31.11.2017. Návrhy a pripomienky k jeho zneniu posielajte na adresu safslovakia@gmail.com do 30.10.2017 na posúdenie Výkonnej rade SAF.

Celý dokument si môžete stiahnuť tu Finančný poriadok SAF 2.0