Školenie učiteľov ZŠ a SŠ na tému Ultimate frisbee

Pozývame Vás na školenie na tému Ultimate frisbee (diskový šport), ktoré sa uskutoční dňa 17.11.2017 na základnej škole S. Chalupku v Prievidzi. Školenie je určené najmä pre učiteľov telesnej výchovy, ale i vedúcich záujmových krúžkov.

Každá škola, ktorá sa zapojí získa štartovací balíček so sadou diskov a edukačných materiálov zadarmo!

Viac informácií nájdete v letáku Pozvánka na školenie, vrátane kontaktných informácií. Zároveň Vás chceme touto cestou prosiť o distribúciu tejto udalosti pre cieľovú skupinu učiteľov na Vašej škole.

Tešíme sa na Vašu účasť a ďalšiu spoluprácu.