Zápisnica z Valného zhromaždenia SAF, 15.9.2012

Zlaté Moravce
15.9.2012

Program:

 • Vytvorenie prezenčnej listiny, overenie členstva a delegovaných hlasov.
 • Valnom zhromaždení SAF bolo prítomných 119 aktívnych členov SAF.

1.Otvorenie

 • Člen VR SAF Richard Kollár otvoril VZ SAF.

2. Voľba zapisovačov a overovateľov zápisnice z Valného zhromaždenia

 • Ako zapisovač bol zvolený Richard Kollár. Ako overovateľ zápisnice bol zvolený Mikuláš
  Kvetan.

3. Schválenie programu

 • Krátka správa predsedu VR SAF o činnosti VR SAF, správa o financiách SAF
 • Člen VR SAF Richard Kollár predniesol správu o činnosti SAF počas uplynulého roka a prehľad
  podujatí v roku 2013.

4.Rozhodnutie o schvaľovaní Výročnej správy o činnosti SAF a Výročnej finančnej správy SAF
elektronicky

 • Všetci prítomní členovia sa aklamačne zhodli na tom, že obe výročné správy budú aktívni
  členovia schvaľovať elektronicky. RK zabezpečí online hlasovanie do konca októbra 2012.

5. Voľná diskusia

 • Prebehla krátka diskusia členov VR SAF. Ďalšia diskusia sa presunula na čas po skončení VZ
  SAF, na tom istom mieste. Výsledky diskusie sa prejednajú na najbližšom stretnutí VR SAF v
  októbri.

6. Ukončenie Valného zhromaždenia

Spísal 18.9. v Bratislave: Richard Kollár
Overoval: Mikuláš Kvetan

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.