Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie SAF z dňa 13.1.2020

Zápisnica zo stretnutia ultimate komisie SAF dňa 13.1.2020

Miesto a čas

13.1.2020, 20:00, online stretnutie

Prítomní

Členovia komisie: Miroslav Stankovič, Matej Surový, Veronika Čolláková, Timea Petrovičová

Zástupca VR SAF: Martin Keseg

Zástupcovia klubov: Lucia Pekárová (Kus Plastu – Kus Ženy, Ladislav Dlhopolček (North Side), Martina Kmecová (KEFEAR), Šimon Mekiňa (North Side U17), Bianka Bieliková (Baník Lásky), Nela Ďanovská (Outsisterz), Tomáš Malec (Outsiterz), Klára Stopková (North Side women)

Stretnutie viedol Miroslav Stankovič.

Program

 1. Rozdelenie dotácií U23 pre rok 2020
 2. Návrh na usporiadanie ligy v Prievidzi
 3. Súťažný poriadok
 4. Dotácie z verejných zdrojov (BSK, ministerstvo)
 5. Stredoškolská liga ultimate
 6. HMSR U20, žien a mix
 7. Organizácia EUCF
 8. Reprezentácie
 9. Iné 

Rozdelenie dotácií U23 pre rok 2020 

 • Martin Keseg navrhuje, aby sa pre rok 2020 rozdeľovali podľa členov v roku 2019. Peniaze z ministerstva chodia v 3 – 4 tranžiach. Reálne klubom prichádzajú cca od polovice roka.
 • Prebehla diskusia o kritériách rozdelenia: Iba podľa turnajov alebo nejako zohľadniť napr. naberanie nových členov? Podnet k širšej diskusii na Zulipe

Návrh na usporiadanie ligy v Prievidzi

Kač Oslancová z Prievidze poslala mail na komisiu s návrhom na usporiadanie všetkých kôl ligy ultimate v Bojniciach. Ide o ihrisko, ktoré si vyžaduje určité úpravy. Matej Surový oslovil Kač ešte v priebehu stretnutia. Je možnosť zazmluvnenia SAF na niekoľko rokov. So 100% prioritou prenajímania ihriska pre účely SAF. Prebehla diskusia. Nebol jednoznačný názor, či dať celú ligu do Prievidze alebo len niektoré turnaje.

Súťažný poriadok

Pripomienka Mateja Surového, že na Zulipe sú popísané návrhy na zmenu súťažného poriadku. Je možné tam diskutovať, pridávať návrhy. Výzva na väčšiu aktivitu.

Dotácie z verejných zdrojov (BSK, ministerstvo)

 • Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) – Veronika Čolláková a Matej Surový podávajú projekt. Pre reprezentácie na Majstrovstvá sveta poskytuje BSK vyššie dotácie. Preto je projet SAF pripravený na dotácie pre reprezentáciu.
 • Dotácie Ministerstva školstva – ministerstvo poskytuje dotácie na rozvojové projekty (https://www.minedu.sk/data/files/9328_priority_d_1_2020_vyzva-na-dotaciu_pohybove-aktivity.pdf). Návrhy / nápady posielať na ultimate komisiu. Termín na podávanie návrhov na ministerstvo je 17.2. Zástupcovia klubov posunú túto informáciu členom.

Stredoškolská liga ultimate (SLU)

Nespokojnosť so súčasným stavom organizácie SLU. Návrh na nejaké zmeny vo financovaní. Bia osloví bývalých organizátorov (Martin Števko), či nemajú záujem pokračovať v organizovaní. To sa medzičasom ja stalo. Prebehlo už aj hlasovanie o novom spôsobe organizovania a financovania SLU.

HMSR U20, žien a mix

V čase schôdze stále neboli organizátori HMSR. Outsisterz sa prihlásili k organizácii HMSR U20 a žien. Medzičasom už sú známe aj termíny – 7.3. a 8.3.

Organizácia EUCF

Info o stave bidu SAF na organizovanie EUCF v roku 2020. Nedostali sme bid. Oddi Furlan (EUF) oslovil SAF s návrhom na organizáciu prípravného reprezentačného turnaja v májovom termíne. Bola podaná žiadosť na mesto Trnava ohľadom ihrísk., Miro Stankovič zistí u Adama Ogurčáka v akom je to stave.

Reprezentácie

 • Juniori – Martin Bolvanský pripravuje informačný mail, Marcel Kucharík ho reviduje. Čoskoro bude poslaný. Počet prihlásených juniorov je na hrane postavenia samostatných reprezentácií open a women. Vyzerá to skôr na mixové zameranie v roku 2020. Zo strany EUF sú už vyhlásené termíny a miesta EYUCupov (Francúzsko a Litva)
 • Open – info podáva Matej Surový. 19 hráčov v príprave. Najbližšie akcie sú turnaj Seven (Maďarsko) a Bologna Invite (Taliansko). Čaká sa, či dostaneme spot na Windmill, Vienna Spring Break a na rozhodnutie českej strany ohľadom spôsobu organizácie EUCQ 2020. Uvažuje sa o spoločných tréningoch reprezentácie v Bratislave. Stále sa dá zapojiť do reprezentácie. Preferencia je plné zapojenie, ale dá sa zapojiť aj len do prípravy. Zástupcovia klubov môžu toto tlmočiť vo svojich kluboch.

Iné

 • Preberal sa problém so súpiskami na turnajoch SAF. Neskoré vyplňovanie, súpiska s hráčmi bez zaplateného členského a podobne. Diskusia o riešení takýchto problémov (vylúčenie z turnaja, iný postih, ….). Taktiež diskusia o úlohe delegáta SAF na turnajoch.
 • Dlhodobá vízia SAF – Miro Stankovič podal stručné info o príprave. Zatiaľ je to vo počiatočnej fáze.

Kompletná zapisnica zo stretnutia ult komisie SAF 01_2020

Zápisnicu pripravil: Tomáš Malec, 31.1.2020