Zápisnica zo stretnutia z 01.11.2015

Prítomní členovia K-­ULT: Matej Surový (MS), Michal Prusák (MP), Veronika Čolláková
(VČ), Martin Keseg (MK), Jakub Banetka (JB), Ján Rosina, Pavol Vaca (PV), Samuel
Molčan (SM), Júlia Návratová (JN), Juraj Turan (JT, zástupca klubu Mental Discorders
delegovaný Adriánom Némethom)

Neprítomní členovia K-­ULT: Marcel Kucharík (MKu), Urban Sivák (US),
Jozef Horváth, Michal Némethy, Jakub Jančišin, Michaela Rafajová, Adam Flajs, Lea Turzáková

Prísediaci: Tomáš Lehuta (TL)

Program:

 1. Úlohy z predošlého stretnutia
 2. Halová sezóna (QHMSR + HMSR women, HMSR).
 3. Reprezentácie na WUGC, WJUC 2016 ­ diskusia k divíziám a realizačným
 4. Mixové HMSR.
 5. Neobsadené pozície ľudí do K-­ULT (financie, rozvoj, komunikácia cez web, fb…).
 6. Delegovanie zástupcov a fungovanie K-­ULT na stretnutiach.
 7. Zástupcovia v EUCS a iných zahraničných orgánoch.
 8. Pobyty pre juniorov ­ pre info aktuálny stav.
 9. Frisbee konferencia pre kapitanov a lidrov.
 10. Oboznámenie sa s dokumentom Sútažného poriadku, dohodnutie termínu na
  prípravu nového.
 11. WEB stránka ­ pripomienky, diskusia.
 12. Výročné ceny SAF.

 

Zoznam úloh z predošlého stretnutia (11.10.2015) :

MKu prepíše dokument interných pravidiel hlasovania K­-ULT. SPLNENÉ
SM a JB (VČ ho informuje) zistia, či by sa dalo v ich regióne spraviť kvalifikáciu na
HMSR + woman HMSR. Preferované termíny pre kvalifikáciu sú 28-.­29.11.; 5.-­ 6.12.;
prinajhoršom 12.-­13.12. Termín: 23.10.2015. SPLNENÉ, SM a JB
informovali, že kvalifikácia sa v ich regióne nedá usporiadať
US cez Martina Chalányho zistí voľné termíny haly v Hlohovci na HMSR open.
Termín: 23.10.2015 NESPLNENÉ
US osloví vedenie hádzanárskej haly a zistí možnosť dlhodobejšieho kontraktu (napr.
tri roky).Termín: o mesiac (11.11.2015) NESPLNENÉ
pošle mail s výzvou na organizovanie QHMSR+HSMR woman a potencionálne aj
HMSR mix. Zároveň vyzve zástupcov klubov, aby vyjadrili svoj záujem zúčastniť sa
HMSR mix. SPLNENÉ
pošle mail na K-­ULT so zápisnicou a výzvou na otvorené funkcie. SPLNENÉ

 

Nové úlohy zo stretnutia 1.11.2015 (zoradené podľa termínu/priority):

JT a VČ informujú o stave hľadania voľnej haly na QHMSR + HMSR women.
Termín: 8.11.2015
Všetci členovia K­ULT: pripomienkovanie Návrhu na zmenu Pravidiel členstva v SAF
Termín: 8.11.2015
MP a MS preberú s jednotlivými záujemcami zloženie/spoluprácu v realizačných
tímoch seniorských (MP) resp. juniorských reprezentácii (MS). Termín: 8.11. 2015
MP osloví JN, či nemá záujem o zastupovanie Slovenska v EUCS vo women divízii.
Termín: 8.11.2015
Všetci členovia K­-ULT: nominácia osoby na funkciu finančného manažéra K-­ULT.
Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT
JB a MP upresnia možné termíny hál (Turzovka resp. Bratislava) na HMSR mixed.
Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT
MKu zapracuje pravidlá na delegovanie zástupcov na zasadnutie K­ULT a tiež
pravidlá na účasť osoby mimo K-­ULT na jej zasadnutí. Termín: do ďalšieho
stretnutia K-­ULT
Všetci členovia K-­ULT: nominácia osoby na koordináciu Výročných cien SAF (za
ultimate). Termín: do ďalšieho stretnutia K-­ULT

 

1.) Úlohy z predošlého stretnutia.

Bol prejednaný stav jednotlivých úloh z predošlého stretnutia, viď vyššie.

2.) Halová sezóna (QHMSR + HMSR women, HMSR). 

Voľné termíny haly v Hlohovci pre HMSR zatiaľ nemáme zistené (viď úlohy). Ohľadom
QHMSR + HMSR women (koniec novembra ­ začiatok decembra) prebieha hľadanie voľnej
haly (JT na západnom Slovensku, VČ v Košiciach). MS informoval, že v zálohe na
zorganizovanie turnaja je menšia telocvičňa v Senici (32×20 metrov).
Do 8. 11. informujú JT a VČ o stave hľadania voľnej haly a následne sa rozhodne, čo ďalej.

Bolo tiež prejednané potenciálne termínové kolízie QHMSR + HMSR women:

 • 21. a 28. 11. Adventure Cup
 • 12. a 13. 12. ženský turnaj vo Viedni
 • 12. 12. konferencia v Turzovke (viď nižšie)
 • 13. 12. FTVŠ turnaj

3.) Reprezentácie na WUGC, WJUC 2016 ­ diskusia k divíziám a realizačným
tímom.

Prebehla diskusia k dívíziám a realizačným tímom reprezentácií na WUGC a WJUC 2016.

MP preberie so záujemcami do realizačného tímu seniorských reprezentácií (po jednotlivých
divíziách), či si vedia predstaviť spoluprácu. Následne po sformovaní jednotlivých
realizačných tímov prebehne druhá záväznejšia anketa (prípadne tryout), na základe ktorej
sa rozhodne o divíziách.
MS rozbehne podobný proces v juniorských reprezentáciách (pôjdu open+women,
potrebujeme len sformovať realizačné tímy).

 4.) Mixové HMSR

Záujem o účasť na mixových HMSR (prelom február­marec) predbežne prejavilo 6 tímov. JB
informoval, že North Side má záujem o organizáciu v Turzovke v prípade, že pôjde o
jednodňový turnaj. MP informoval, že aj Outsiterz uvažujú, že by tento turnaj organizovali (v
Bratislave). Preverujú sa ešte voľné termíny.

5.) Neobsadené pozície ľudí do K-­ULT (financie, rozvoj, komunikácia cez web, fb…).

Stále nemáme obsadené pozície v K-­ULT:
finančný manažér K-­ULT (prebehla diskusia o tom, čo táto pozícia zahŕňa)
WEB manažér pre sekciu K-­ULT
ľudí ochotných podieľať sa na rozvojových aktivitach (subkomisia rozvoja)

MS, PV a SM (minule) prejavili záujem pomôcť s webstránkou.

Úloha do budúceho stretnutia na všetkých členov K­-ULT: nominovať osobu na funkciu
finančného manažéra K-­ULT.

6.) Delegovanie zástupcov a fungovanie K­ULT na stretnutiach.

Boli prejednané pravidlá na delegovanie zástupcov na zasadnutie K-­ULT a tiež pravidlá na
účasť osoby mimo K-­ULT na jej zasadnutí (navrhované VČ). Tieto pravidlá zapracuje MKu
do pravidiel hlasovania K-­ULT a následne sa o nich bude hlasovať.
1. V pripade ze sa zastupca klubu nemoze zucastnit, no napriek tomu chce byt informovany a
chce delegovat pravo hlasovat, moze tak urobit tym ze deleguje svoje pravo na inu osobu. Oficialny
zastupca ale musi poslat mail na ult komisiu idelane 24 hod vopred s tym, kto ho bude na danom
zasadnuti zastupovat. (zapise do dokumentu ucast a meno zastupcu).

7.) Zástupcovia v EUCS a iných zahraničných orgánoch.

MP sa prihlásil ako kandidát na zástupcu v EUCS v kategóriách open a mixed. Hľadáme
kandidáta na zástupcu v kategórii women, MP osloví JN, či nemá záujem. Následne po
nájdení kandidáta na zástupcu vo women prebehne hlasovanie.

8.) Pobyty pre juniorov ­ pre info aktuálny stav.

MS informoval K-­ULT, že pobyt pre juniorov v Krupine ­ Tepličke bol schválený
ministerstvom, rieši sa rozšírenie počtu účastníkov (prihlásených ich bol nadstav). Taktiež sa
rieši program (hlavní organizátori MS a VČ). Malo by ísť o “prvú zoznamovaciu akciu” pre
budúcoročné juniorské reprezentácie, preto MS osloví s pomocou s programom aj ostatných
záujemcov o vedenie juniorských reprezentácií.

9.) Frisbee konferencia pre kapitanov a lidrov.

JT informoval o zámere zorganizovať konferenciu zameranú na rozvoj kapitánov a lídrov v
jednotlivých tímoch. K-­ULT sa zhodla, že o takúto akciu je záujem. Predpokladaný termín a
miesto 12.12. v Turzovke, kapacita do 15 osôb (minimálne 1 osoba z každého tímu).

10.) Oboznámenie sa s dokumentom Sútažného poriadku, dohodnutie termínu na
prípravu nového.

Úlohou členov súťažnej subkomisie K-­ULT je oboznámiť sa so súčasným Súťažným
poriadkom, ktorý platí do konca roka 2015 (termín: 22. 11. 2015). Následne sa začne tvorba
a pripomienkovanie novej verzie Súťažného poriadku na rok 2016. Zverejnenie by malo
prebehnúť v decembri 2015.

TL informoval, že nový zákon o športe nemá vplyv resp. nekladie podmienky na domáce
súťaže.

11.) WEB stránka ­ pripomienky, diskusia.

Prebehla diskusia k webstránke szf.sk, JT ako koordinátor novej webstránky za VR SAF
zapracuje závery z tejto diskusie.

12.) Výročné ceny SAF

Prebehla diskusia k výročným cenám SAF, kde bola diskutovaná najmä predstava o forme
odovzdávania týchto cien (prostredníctvom galavečera). Neexistuje zatiaľ zhodná predstava
K-­ULT na forme Výročných cien ­ diskusia sa odkladá na neskôr.

Úloha na všetkých členov K-­ULT: spýtať sa vo svojich tímoch, kto má záujem o koordináciu
týchto Výročných cien.
(VČ navrhla za koordinátorku Výročných cien Luciu Křemenovú.)

13.) mimo plánovánú agendu: Pravidlá členstva v SAF

MK za VR SAF vyzval K­-ULT k aktívnemu pripomienkovaniu dokumentu “Návrh na zmenu
Pravidiel členstva v SAF” nájdete tu
Termín: 8.11.2015
MK tiež informoval, že v roku 2016 sa už bude postupovať podľa zmenených Pravidiel
členstva.

Ďalšie stretnutie K­-ULT je plánované predbežne za 2­3 týždne.

 

Spísal : Michal Prusák
Overil: Matej Surový

 

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.