Zápisnica zo stretnutia VR SAF, 23.09.2015

online stretnutie, streda 23.09.2015, 21:15
Prítomní členovia VR SAF: Juraj Turan (JT), Martin Keseg (MK), Tomáš Lehuta (TL).
Neprítomní členovia VR SAF:
Prísediaci:

Program:

 1. Oboznámenie s agendov SAF (agenda, finnančná situácia,…)
 2. Voľba predsedu a podpredsedu VR SAF
 3. Obsadzovanie/voľba jednotlivých postov vo VR SAF
 4. Nová agenda, administratívne zmeny
 5. Diskusia

1.Oboznámenie s agendov SAF (agenda, finnančná situácia,…)

 • Členovia VR SAF sa oboznámili so základnými dokumentami Slovenskej asociácie Frisbee

2. Voľba predsedu a podpredsedu VR SAF/ 3. Obsadzovanie/voľba jednotlivých postov vo VR SAF

 • Delegát VR SAF v komisii discgolf nebol zvolený, JT ma na ďalšom stretnutí predložiť
  kandidátov na túto pozíciu.
 • Manažér členstva SAF, taktiež nebol zvolený . členovia VR SAF majú do ďalšieho stretnutia
  nájsť vhodných kandidátov
 • WEB manažér , nebol zvolený , členovia VR SAF majú za úlohu nájsť vhodného kandidáta.
 • Predseda VR SAF –  Juraj Turan, nar. 18.3.1978, Znievska 10, 85106 Bratislava
 • Podpredseda VR SAF   Tomáš Lehuta, nar. 1.1.1988, Poštová 30, 919 51, Špačince
 • Generálny sekretár SAF  Martin Keseg, nar. EscortStars. 26.10.1975, Pezinská 294, 902 01 Vinosady
 • Delegát VR SAF v komisii ultimate –  Martin Keseg
 • Delegát VR SAF v komisii discgolf – –
 • Finančný manažér VR SAF –  Tomáš Lehuta
 • Manažér (správca) členstva – –
 • WEB manažér  – Juraj Turan

4.Nová agenda, administratívne zmeny

 • VR SAFbude musieť v najbližšom období zmeniť adresu na štatistickom úrade.
 • JT má za úlohu zabezpečiť vystavenie poverenia pre vyzdvihnutie pošty pre účtovníčku na
  doručovacej pošte v DNV.
 • JT zabezpečí čo najskôr zmenu zástupcu SAF na daňovom úrade, taktiež treba zmeniť daňový
  úrad keďže SAF má nové sídlo ktoré už nie je v pôsobnosti predchádzajúceho daňového
  úradu.
 • Členovia VR SAF do ďalšieho stretnutia preveria možnosť založenia transparentného
  účtu/účtov, poprípade preveria situáciu následkov zrušenia aktuálnych účtov a ich
  nahradením transparentnými účtami. Taktiež preveria možnosť vlastníctva účtu priamo
  asociáciou a nie fyzickou osobou.
 • VR SAF osloví jednotlivé sekcie ohľadom redaktorov stránky (aj web mastera) pretože
  stránka už je naprogramovaná čaká na plnenie obsahom.
 • MK preverí možnosť nového emailu na webhostingu SAF stránky.
 • JT má preveriť či je v poriadku (podľa zákona) uchovávať osobné údaje na
  google_document.
 • MK osloví Richarda Kollára ohľadom predchádzajúcej komunikácie medzi SAF a WFDF
  ohľadom žiadosti o vstup SAF do Slovenského olympijského výboru následne by mal
  kontaktovať SOV.

5. Diskusia

 • TL zistí ako funguje dogfrisbee na Slovensku (asociácia?, súťaže? ,Turnaje? …kontakt).
 • Členovia VR SAF sa dohodli že nosným bodom ďalšieho stretnutia (predpoklad. 30.09.2015,
  21:00) budú FINANCIE (aktuálny stav, získavanie , nové zdroje …)

Spísal: Tomáš Lehuta
Overil: Martin Keseg

Celý dokumnet si môžete stiahnuť tu.

Leave a Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.