Výsledky volieb SAF

V sobotu 19. 9. 2009 prebehli na Majstrovstvách Slovenska v Ultimate Frisbee v Trnave prvé voľby Výkonnej a Dozornej rady Slovenskej asociácie Frisbee (SAF). Vo voľbách do Výkonnej rady bolo odovzdaných 74 platných hlasov, a do Dozornej rady 73 platných hlasov (a jeden neplatný).

Výsledky volieb do Výkonnej rady:

 • Veronika ‚Čolka‘ Čolláková, 49 hlasov,
 • Libor ‚Zibo‘ Gažovič, 43 hlasov,
 • Braňo ‚Branki‘ Jaško, 65 hlasov,
 • Rišo Kollár, 56 hlasov,
 • Martin ‚Čiri‘ Krička, 17 hlasov,
 • Petra ‚Peťuš‘ Morávková, 32 hlasov,
 • Juraj ‚Chorche‘ Turan, 50 hlasov.

Výsledky volieb do Dozornej rady:

 • Mária ‚Mariš‘ Babinská, 11 hlasov,
 • Katka Boďová, 31 hlasov,
 • Jozef ‚Joe(y)‘ Čierny, 51 hlasov,
 • Libor ‚Zibo‘ Gažovič, 10 hlasov,
 • Ján ‚Tuke‘ Chudík, 27 hlasov,
 • Dušan Skubák, 19 hlasov,
 • Andrej ‚NewNew‘ Turan, 21 hlasov,
 • Vladimír ‚Vavro‘ Vietoris, 37 hlasov.

Na základe týchto výsledkov na funkčné obodobie 2009 – 2011 boli zvolení:

Výkonna rada:

 • Veronika ‚Čolka‘ Čolláková,
 • Libor ‚Zibo‘ Gažovič,
 • Braňo ‚Branki‘ Jaško,
 • Rišo Kollár,
 • Juraj ‚Chorche‘ Turan.

Dozorná rada:

 • Katka Boďová,
 • Jozef ‚Joe(y)‘ Čierny,
 • Vladimír ‚Vavro‘ Vietoris.

Hlasy sčítali Rišo Kollár a Katka Boďová pod dohľadom Latsa Grausa a Áďa.

O aktivitách Výkonnej a Dozornej rady, vrátane termínov zasadaní, budeme všetkých členov informovať na tejto stránke. Všetky zasadania Výkonnej aj Dozornej rady sú otvorené pre všetkých členov SAF, ktorí sú na nich vítaní.