Voľby Výkonnej a Dozornej rady SAF

Po odohraní finále Majstrovstiev Slovenska v Trnave v sobotu 19. septembra sa uskutoční krátke valné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie Frisbee, na ktorom sa prerokujú potrebné veci na správne fungovanie SAF a zvolia sa členovia Riadiacej a Dozornej rady SAF. Vo voľbách bude môcť každý člen SAF odovzdať hlas piatim kandidátom do Výkonnej rady a trom kandidátom do Dozornej rady SAF. Do Výkonnej a Dozornej rady kandidujú:

Výkonna rada:

 1. Veronika ‚Čolka‘ Čolláková,
 2. Libor ‚Zibo‘ Gažovič,
 3. Braňo ‚Branki‘ Jaško,
 4. Rišo Kollár,
 5. Martin ‚Čiri‘ Krička,
 6. Petra ‚Peťuš‘ Morávková,
 7. Juraj ‚Chorche‘ Turan.

Dozorná rada:

 1. Mária ‚Mariš‘ Babinská,
 2. Katka Boďová,
 3. Jozef ‚Joe(y)‘ Čierny,
 4. Libor ‚Zibo‘ Gažovič,
 5. Ján ‚Tuke‘ Chudík,
 6. Dušan Skubák,
 7. Andrej ‚NewNew‘ Turan,
 8. Vladimír ‚Vavro‘ Vietoris.

Viac sa o jednotlivých kandidátoch môžete dozvedieť na stránkach:

Výkonná rada

Dozorná rada

Ak sa Majstrovstiev Slovenska nezúčastníte, ale chceli by ste sa stať členom SAF, a prípadne aj odovzdať svoj hlas vašim kandidátom,kontaktujte prosím do štvrtku 17.9. členov prípravnej komisie Brankiho Jaška (branojas@gmail.com) a Riša Kollára (richard.kollar@gmail.com).