Výsledky volieb do Výkonnej a Dozornej rady SAF

Elektronické voľby do Výkonnej a Dozornej rady SAF, ktoré prebehli 24.-28.10.2011 majú už svoje oficiálne výsledky. Všetky ich môžete nájsť v tomto článku. Za všetky odovzdané hlasy ďakujeme.

Oficiálne výsledky volieb:

 • Hlasujúcich: 95
 • Z toho členov SAF: 94 (jeden hlasújuci teda nebol členom SAF a jeho hlas sa nepočítal)
 • Z toho platných hlasov: 94
 • Volebná účasť: 47,96%

Výsledky volieb do Výkonnej rady SAF
Zvolení kandidáti:

 1. Mikuláš Kvetan (59 hlasov)
 2. Katka Boďová (47 hlasov)
 3. Ján Bernát (44 hlasov)
 4. Richard Kollár (42 hlasov)
 5. Patrik Sopóci (37 hlasov)
 6. Michal Mesároš (34 hlasov)
 7. Júlia Návratová (31 hlasov)

Nezvolení kandidáti:

 • Juraj Turan (27 hlasov)
 • Jozef Horváth (25 hlasov)
 • Adrián Németh (13 hlasov)

Výsledky volieb do Dozornej rady SAF
Zvolení kandidáti:

 1. Branislav Jaško (86 hlasov)
 2. Adam Flajs (81 hlasov)
 3. Jozef Čierny (80 hlasov)

Sčítačmi elektronických hlasov boli Tadeáš Hyža a Michal Prusák „Škrečok“. Zvoleným kandidátom gratulujeme a dúfame, že svoje zvolenie využijú v čo najväčší prospech Slovenského frisbee.