Výsledky volieb do Dozornej rady

Sčítacia komisia zverejnila a potvrdila výsledky elektronických volieb do Dozornej rady SAF, ktoré sa konali 14.-21.2.2020. Výsledky nezávisle skontrolovali a potvrdili Michal Mesároš a Martin Chalány.

Voľby do DR SAF:
počet hlasov 58, počet platných hlasov 48

Dozorná rada SAF (2020-2024)
Richard Kollár 38
Beáta Feilhauerová 36
Martin Skrášek 35
(zvolení boli traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov)
————————–
Nezvolení kandidáti:
Jana Komorníková 22
Andrej Turan 7
Lukáš Vlk 6

 

Pri elektronickom hlasovaní vo voľbách do volených orgánov SAF sú výsledky volieb platné, ak v nich hlasuje aspoň jeden aktívny člen SAF, čo sa stalo, preto volebná komisia osvedčuje výsledky hlasovania a vyhlasuje voľby za platné. Zvoleným kandidátom prajeme veľa energie a chuti do práce a všetkým kandidátom ďakujeme za záujem podieľať sa na práci v DR SAF.