PUKLICA 2011 galavečer sa blíži

Hlasovanie bolo práve ukončené. Celkom sme prijali 83 hlasov (78 platných). Minulý rok sa zapojilo 70 čúčikov. Za vaše hlasy ďakujeme!

Teraz náš čaká týždeň ticha, šuškandy, napätia a v sobotu U OČKA o 18:00 začneme vyhlasovať víťazov jednotlivých kategórií. Účasť prisľúbila aj veľká frisbee legenda, ktorá bude ocenená za celoživotné zásluhy!
Prísť sa rozhodne oplatí. Popri odovzdávaní cien nás čaká rekapitulácia roka 2011 rozdelená do kvartálov a špeciálnych editorálov. Môžete sa tešiť na blok venovaný discgolfu, SUL, EUC, EUCF alebo WCBU. Rok 2011 bol naozaj veľmi štedrý a frisbee kalendár bol veľmi plný.
www.puklica.sk
PS. dúfam, že ma drsní hoši z VR SAF nevymažú z web stránky ktorú som 2 roky vyvíjal…

za tvorcov PUKLICE a celý Mental Discorders

Chorche