Prvé zasadanie novej Výkonnej rady

Dna 17.11. sa v bare u Očka v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie novozvolenej Výkonnej rady SAF pre obdobie 2011-2013. Hlavným bodom programu bolo rozdelenie funkcií a úloh na nastávajúce obdobie. Viac v článku.

Prítomní: Katarína Boďová, Júlia Návratová, Richard Kollár, Ján Bernát, Mikuláš Kvetan, Patrik Sopóci, Michal Mesároš
Prísediaci: Branislav Jaško, Jozef Čierny, Adam Flajs, Juraj Turan

Program stretnutia (skrátená verzia):

  • zhodnotenie kladov a záporov ukončeného obdobia,
  • voľba predsedu a podpredsedu SAF,
  • vymedzenie nových funkcií a úloh pre členov VR,
  • odsúhlasenie finančných príspevkov na tréningy tímu LayDs a na organizáciu Galavečera Puklica,
  • rozposlanie prvých balíčkov pre učiteľov telesnej výchovy na testovanie a pripomienkovanie,
  • plán sezóny 2012 – bude potrebné stretnutie zástupcov všetkých slovenských klubov.

Viac informácií a aj výsledky konkrétnych hlasovaní a rozdelení úloh nájdete v Zápisnici zo zasadania Výkonnej rady SAF