Pravidlá a rozpis zápasov pre halové MSR v ultimate frisbee, Hlohovec, 30-31.1.2010

Podrobné pravidlá a kompletný rozpis zápasov. V sobotu začíname o 10:00, finále v nedeľu začína o 15:30.


Rozpis zápasov

Kompletný rozpis zápasov nájdete tu „msr-2010-hala.pdf“
Pravidlá

Turnaj sa bude hrať podľa aktuálne platných pravidiel WFDF s nasledujúcimi úpravami.
1. Všeobecné pravidlá

 • iba jeden pull na polčas
 • iba jedna výmena strán – cez polčasovú prestávku
 • počítanie (stall count) do 8
 • skórujúci hráč zdvihne disk nad hlavu, aby dal skórovačom signál na zaznačenie skóre, a ihneď potom položí disk tam, kde v tom okamžiku stál
 • hráč z inkasujúceho tímu zoberie disk a uvedie ho do hry v strede zónovej čiary, pričom nie je potrebný check od súpera (nemali by nastávať prestoje medzi skórovaním a začatím nového bodu – malo by to byť do 8 sekúnd)
 • pick podľa experimentálneho pravidla

2. Trvanie hry

 • hry začínajú načas, tímy musia vybaviť nevyhnutné veci ako flip a farbu dresov dopredu
 • dĺžka zápasov je 20 (v nedeľu 24) minút, hrá sa bez bodového obmedzenia
 • keď je skóre na konci času rozdielne, bod sa nedokončuje a zápas ihneď končí
 • keď je skóre na konci času vyrovnané, hrá sa pokiaľ niektorý z tímov neskóruje
 • polčas je po 10 (v nedeľu 12) minútach a hra končí ihneď po zaznení signálu, bod sa nedokončuje
 • polčasová prestávka trvá 120 sekúnd
 • každý tím má jeden 60 sekundový time-out, počas ktorého je časomiera zastavená(časomiera je opäť spustená okamžite po uplynutí 60 sekúnd, nečaká sa na uvedenie disku do hry) – time-out možno brať počas celého trvania hry

3. Striedanie

 • striedať možno hocikedy počas hry
 • hráč s diskom nemôže striedať
 • striedať možno iba v jasne ozačenej oblasti na bočnej čiare (hádzanárska oblasť na striedanie)
 • striedaný hráč musí najskôr opustiť hraciu plochu a následne môže prísť na hraciu plochu striedajúci hráč
 • hráči si pri striedaní musia „tľapnúť“
 • porušenie pravidiel pri striedaní (napríklad netľapnutie si, striedanie mimo označenej oblasti, …) je považované za kroky (travel)

4. Poradie pri rovnosti bodov v skupine
V pripade rovnosti bodov dvoch a viac timov sa pouziju standardne pravidla WFDF (pozri WFDF Rules of Ultimate 2009 – APPENDIX – B5. Ranking Criteria and Tie Breakers):

 1. výhry vo vzájomných zápasoch
 2. nižší počet kontumácií
 3. rozdiel gólov vo vzájomných zápasoch
 4. celkový rozdiel gólov
 5. počet gólov vo vzájomných zápasoch
 6. celkový počet gólov
 7. najpresnejší hod zo zóny k vzdialenejšiemu bricku – každý tím má 1 hod, rozhoduje miesto zastavenia disku

5. Nasadenie tímov a rozdelenie do skupín

 • 1-5 jednotky tímov podľa poradia na msr 2009
 • 6-7 existujúce tímy, ktoré neboli na msr 2009
 • 8-10 dvojky tímov podľa poradia ich jednotiek na msr 2009
 • 11-12 novovzniknuté timy

Rozdelenie do skupín podľa nasadenia:

 • skupina a – 4 6 9
 • skupina b – 2 8 10
 • skupina c – 3 5 12
 • skupina d – 1 7 11

6. Súpisky tímov

 1. kompletné súpisky odovzdajú tímy na kapitánskom mítingu
 2. tímy súpisky dodržiavaju počas celého trvania turnaja
 3. dopisanie noveho hráča na súpisku oznámi tím hneď organizátorom turnaja
 4. doplnenie hračov z iných zúčastneních tímov nieje dovolene
 5. Výnimka pravidla č. 4 môže nastať len vtedy ak by jeden z tímov nemohol zápas plnohodnotne odohrať. Túto výnimku musia schváliť kapitáni oboch protihrajúcich tímov a organizátor turnaja. Ak výnimku neschvália jednomyseľne nebude akceptovaná.