Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2019 po prvom dni kvalifikácie na halové majstrovstvá Slovenska.

Miesto konania:

Športová hala Myjava
M. Marečku 11
907 01 Myjava

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti Výkonnej rady
  5. Správa Dozornej Rady
  6. Diskusia
  7. Ukončenie Valného zhromaždenia