Pozvánka na Valné zhromaždenie SAF a sekcie Ultimate

Vážení členovia Slovenskej asociácie Frisbee,
Dovoľujeme si Vás v mene Výkonnej Rady pozvať na Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie Frisbee, ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2023 po prvom dni kvalifikácie na halové majstrovstvá Slovenska v utimate kategórie open.

Pred valným zhromaždením SAF sa uskutoční valné zhromaždenie sekcie Ultimate.

Miesto konania:

Športová hala Myjava Senica (Milana Marečka 293, 907 01 Myjava) o 20:00,

Program:

  1. Otvorenie Valného zhromaždenia
  2. Voľba zapisovateľa zápisnice
  3. Voľba overovateľov zápisnice
  4. Hlasovanie o zmene sídla SAF
  5. Správa o činnosti Výkonnej rady
  6. Správa Dozornej Rady
  7. Diskusia
  8. Ukončenie Valného zhromaždenia