Dve nové pevné discgolfové ihriská

Pre priaznivcov discgolfu na Slovensku a v okolí prinášame radostnú novinku: v máji a júni pribudnú na Slovensku k ihrisku na Malom Slavíne dve nové (a väčšie) permanentné ihriská Kuchyňa a Makov
Áno, čítate dobre, dve nové permanentné discgolfové ihriska na Slovensku s množstvom zaujímavých jamiek. Viac informácií o otváraní ihrísk a turnajoch na nich sa na týchto stránkach dozviete v blízkej budúcnosti. Záujemcovia o discgolf majú taktiež budú mať zakrátko možnosť prihlásiť sa na discgolfový turnaj v Smoleniciach (11.-12.6.2011 v parku zámku Smolenice).