Verejná diskusia k zosúladeniu stanov SAF so „zákonom o športe“

Z dôvodu nutnosti zosúladenia stanov SAF s novým zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení niektorých predpisov predkladáme na verejnú diskusiu upravené stanovy.