Spávy o činnosti – Dozorná rada

Správa o činnosti za rok 2019 – Dozorná rada

Dozorná rada SAF (DR SAF) konštatuje, že v roku 2019 konali riadiace orgány Slovenskej asociácie Frisbee v súlade so Stanovami SAF a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.  Dozorna rada SAF s potešením konštatuje spokojnosť s aktivitami orgánov SAF v roku 2019, špecificky  plnú funkčnosť elektronického systému členstva SAF a prepojenie tohto systému na Informačný systém športu, návrh elektronického systému evidencie finančných operácií SAF a jeho testovaciu prevádzku (systém sa spustí v roku 2020), finančnú disciplínu SAF a jej sekcií športových disciplín, nárast počtu členov do 23 rokov a najmä do 18 rokov, organizáciu stále väčšieho množstva podujatí pre juniorov (celoslovenská Stredoškolská liga ultimate, juniorské súťaže v discgolfe, vrátane veľkého počtu účastníkov Majstrovstiev Slovenska juniorov), a tiež čoraz výraznejší štart juniorov na medzinárodných vrcholvých podujatiach. Ako obrovský úspech SAF vníma DR SAF umiestnenie slovenského reprezentačného tímu na Tímovych majstrovstvách sveta v discgolfe WFDF v Estónsku (7. miesto) a najmä 9....
Read More

Správa o činnosti za rok 2018 – Dozorná rada

Dozorná rada SAF (DR SAF) konštatuje, že v roku 2018 konali riadiace orgány Slovenskej asociácie Frisbee v súlade so Stanovami SAF a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.  DR SAF s potešením konštatuje, že VR SAF a komisie disciplín zabezpečili štart slovneských športovcov na vrcholvých poduajtiach, kde zazanemali dobré výsledky (najmä na Majstrovstvách Európy v discgolfe). Takisto s potešením vnímame, že sa na Slovensku konali po viacerých rokoch niektoré z týchto vrcholových podujatí (v rámci Trnava Frisbee Games to boli Majstrovstvá sveta vo freestyle a zároveň turnaj regionálnej kvalifikácie na Majstrovstvá Európy klubov). Ako pozitívnu vnímame aj finančnú situáciu SAF, vrátane získania financií od firiem ako partnerov SAF.  Na druhej strane vnímame negatívne najmä opätovné zlyhanie orgánov SAF pri registrácii SAF do zoznamu poberateľov príspevku 2% z dane.  Členovia DR SAF zároveň navrhujú zvážiiť dĺžku funkčného obdobia členov DR SAF pri nasledujúcej úprave Stanov SAF tak, aby sa zabezpečilo, aby...
Read More