Day

15 decembra, 2010

Winter CEL 2010

  V predošlých sezónach bývalo nepísaným zvykom, že sa spolu s jesenným skracovaním dní a ochladzovaním hráči Ultimate postupne sťahovali do telocviční...
Read More