Súťažný poriadok SAF sekcie discgolfu

Obsah

Zmeny v súťažnom poriadku platnom na rok 2017
I. Harmonogram discgolfových podujatí SAF 2017
II. Štatút SAF pre hráčov, tímy, kluby, turnaje a reprezentantov Štatút hráčov

 1. Štatút tímov
 2. Štatút klubov
 3. Štatút turnajov
 4. Štatút reprezentanta

III. Súťažné pravidlá pre turnaje SAF v discgolfe

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Majstrovstvá Slovenska, vyhlásenie, účasť hráčov, kategórie, pravidlá Pravidlá Slovenskej discgolfovej ligy
 3. Kategórie turnajov Slovenskej discgolfovej ligy
 4. Bodovanie Slovenskej discgolfovej ligy
 5. Pravidlá zostavovania Slovenského discgolfového rankingu

IV. Nominačné kritéria na reprezentačné discgolfové podujatia

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Nominačné kritériá
 3. Kontrola a zverejňovanie výsledkov
 4. Referenčné ratingy pre rok 2017

Príloha 1. Propozície turnajov SAF v discgolfe

Príloha 2. Program podpory rozvoja discgolfu na Slovensku Komisie Sekcie discgolfu Slovenskej asociácie Frisbee

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Podpora talentovaných hráčov
 3. Podpora nových hráčov

Príloha 3. Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee

 1. Členské obdobie
 2. Typy členstva a výška poplatkov
 3. Evidencia členstva
 4. Povinnosti klubov ultimate
 5. Discgolfové turnaje
 6. Úhrada členského

Elektronická prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee (2017)

Verzia 3.0 (platná od 7.2.2017)

Celý Súťažný poriadok sekcie discgolfu SAF si môžete stiahnuť tu.

 

Diskusia