Súťažný poriadok SAF sekcie ultimate

Čo je nové v súťažnom poriadku SAF?

 • Vrátili sme sa k systému s MSR na jeseň, je to kvôli pretlaku zahraničných akcií
  v období máj-jún.
 • V roku 2016 plánuje SAF usporiadanie Mixových MSR. Podľa záujmov tímov by išlo
  o jedno respektíve dvojdňovú akciu.
 • Zmenili sa povinnosti SAF a usporiadateľov v Propozíciách podujatí SAF, bola
  dodefinovaná osoba delegáta SAF a upresnené jej právomoci a povinnosti
 • V prílohe sú zmenené pravidlá členstva v SAF, v ktorých nastali zásadné zmeny.
  Riadne členské zotrváva naďalej na úrovni 10 Euro za rok. Noví a juniorskí hráči
  však budú môcť požiadať o zľavnené členské. Zmení sa aj systém registrácie hráčov
  v SAF, väčšiu úlohu v tom budú mať kluby. Vznikla elektronická prihláška.
 • zmenil sa systém písania súpisiek pred turnajmi SAF

Obsah

Harmonogram podujatí SAF na rok 2016

Štatút SAF pre hráčov, tímy a kluby
1. Štatút hráčov
2. Štatút tímov
3. Štatút klubov
Súťažné pravidlá pre turnaje SAF v ultimate frisbee
4. Všeobecné ustanovenia
5. Pravidlá štartu tímov na Majstrovstvách Slovenska a na kvalifikácii na ne
6. Pravidlá štartu tímov na ostatných turnajoch SAF (UL SAF, Slovak Mix Open)
7. Majstrovstvá Slovenska, kategória OPEN (MSR OPEN)
8. Kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska, kategória OPEN (QMSR OPEN)
9. Majstrovstvá Slovenska, kategórie WOMEN a MIX (MSR WOMEN, MSR MIX)
10. Halové majstrovstvá Slovenska, kategória OPEN (HMSR OPEN)
11. Kvalifikácia HMSR OPEN (QHMSR OPEN)
12. Halové majstrovstvá Slovenska, kategórie WOMEN a MIX (HMSR WOMEN, HMSR MIX)
13. Ostatné turnaje (UL SAF, Slovak Mix Open)
14. Pravidlá pre súpisky na turnaje Majstrovstiev Slovenska, ktoré majú kvalifikáciu
15. Pravidlá pre súpisky na turnaje Majstrovstiev Slovenska, ktoré nemajú kvalifikáciu
Prehľadová tabuľka pravidiel podujatí
16. Pravidlá Ultimate ligy SAF (UL SAF)
17. Pravidlá výberu tímov Slovenska na medzinárodné podujatia (EUCS, xEUCF, WUCC a
pod.) v ultimate frisbee
18. Disciplinárny poriadok SAF na turnajoch SAF

Príloha 1. Propozície turnajov SAF v ultimate frisbee

Príloha 2. Doplnok pravidiel WFDF na hru ultimate frisbee pre halové turnaje organizované
Slovenskou asociáciou Frisbee
1. Všeobecné pravidlá
2. Trvanie zápasu
3. Začiatok a koniec zápasu
4. Formát hry ,,Continuous”
5. Formát hry ,,Klasicky”
6. Záverečné ustanovania

Príloha 3. Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee
1. Členské obdobie
2. Typy členstva
3. Povinnosti klubov ultimate frisbee
4. Hradenie členského
Prihláška za člena SAF (2014-2015)
Prihláška za člena SAF (2015-2016)
Prihláška za člena SAF (nováčik alebo junior 2015-2016)

Príloha 4. Správa delegáta SAF z turnaja

© Slovenská asociácia Frisbee.
Dátum vydania 10.02.2016

Ďalšia verzia Súťažného poriadku SAF bude zverejnená do 31.12.2016. Návrhy a
pripomienky k jej zneniu posielajte na adresu ult-komisia-saf@googlegroups.com do 31.10.2016 na posúdenie Komisii Ultimate SAF.

Verzia 2.0 (platná od 10.2.2016)

Celý Súťažný poriadok SAf sekcie ultimate si môžete stiahnuť tu.

Diskusia