Súťažný poriadok SAF sekcie ultimate

Verzia 3.0 (platná od 3.4.2017)

Odkaz na kompletnú originálnu verziu.

© Slovenská asociácia Frisbee.
Dátum vydania 2.4.2017

Ďalšia verzia Súťažného poriadku SAF bude zverejnená do 31.12.2017. Návrhy a pripomienky k jej zneniu posielajte na adresu safslovakia@gmail.comdo 31.10.2017 na posúdenie Komisii ultimate SAF.

Čo je nové v súťažnom poriadku SAF sekcie ultimate?

Obsah

I. Harmonogram podujatí v ultimate frisbee

II. Súťažné pravidlá pre podujatia SAF v ultimate frisbee

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Pravidlá štartu tímov na Majstrovstvách Slovenska a na kvalifikácii na MSR
 3. Pravidlá štartu tímov na ostatných turnajoch SAF (Ultimate liga SAF)
 4. Majstrovstvá Slovenska, kategória Open (MSR Open)
 5. Kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska, kategória Open (QMSR Open)
 6. Majstrovstvá Slovenska, kategórie Women a Mixed (MSR Women, MSR Mixed)
 7. Halové majstrovstvá Slovenska, kategória Open (HMSR Open)
 8. Kvalifikácia na Halové majstrovstvá Slovenska, kategória Open (QHMSR Open)
 9. Halové majstrovstvá Slovenska, kategórie Women a Mixed (HMSR Women, HMSR Mixed)
 10. Ostatné turnaje (Ultimate liga SAF a podobne)
 11. Pravidlá pre súpisky na turnaje Majstrovstiev Slovenska, ktoré majú kvalifikáciu
 12. Pravidlá pre súpisky na turnaje Majstrovstiev Slovenska, ktoré nemajú kvalifikáciu
 13. Pravidlá Ultimate ligy SAF (UL SAF)
 14. Prehľadová tabuľka pravidiel podujatí
 15. Disciplinárny poriadok na turnajoch SAF v ultimate frisbee

III. Pravidlá výberu tímov Slovenska na medzinárodné klubové podujatia

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Rozhodovanie o pridelení miesta (bide) a nasadení

Príloha 1: Propozície podujatí SAF v ultimate frisbee

 1. Úvod
 2. Rozmery ihriska
 3. Trvanie turnaja
 4. Odhadovaný počet tímov a hráčov
 5. Povinnosti SAF
 6. Povinnosti usporiadateľa podujatia
 7. Financie, rozpočet a sponzoring
 8. Záver

Príloha 2: Doplnok pravidiel WFDF na hru ultimate frisbee pre halové turnaje organizované SAF

 1. Všeobecné pravidlá
 2. Trvanie zápasu
 3. Začiatok a koniec zápasu
 4. Formát hry ,,Continuous”
 5. Formát hry ,,Klasicky/pull play”
 6. Záverečné ustanovania

Príloha 3: Správa delegáta Komisie ultimate SAF o priebehu podujatia

Diskusia