Členstvo v SAF

Členstvo v SAF je podmienené vyplnením elektronickej prihlášky do SAF (vypĺňajú len noví členovia, alebo členovia kde sa udiali zmeny v údajoch)

saf_pridajte_sa_750_130

a zaplatením poplatku, ktorý určuje Súťažný poriadok SAF, Sekcia č.IV:Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee.

Členovia SAF sú povinný dodržiavať aktuálne platné Stanovy SAF. Aktuálny zoznam platných členov je vo Verejnom zozname členov SAF. Zoznam sa neaktualizuje automaticky, preto majte strpenie.